WAT SANGHATHAN
MEDITATIE CENTRUM

ADRES : Bangphai, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand

TELEFOON : (02)4470799-800

FAX : (02)4472784

E-MAIL : vimokkha@hotmail.com

Richting : Vanuit Bangkok met de "Chao Phraya Express Boot" naar Nonthaburi daar de rivier oversteken met de pont en de rode pick-up truck nemen naar Wat Sanghathan of de voorlaatste stop van de boot naar Nonthaburi uitstappen(Wat Khien) en vijfhonderd meter lopen.
U kunt ook de airco Bus Nr. 106 van Silom Road naar Nonthaburi nemen en daar met de pont de rivier oversteken en de rode pick-up truck nemen.


Meditatie Systeem : Meditatie is gebaseerd op de vier fundaties van volledige aandacht, volledige aandacht door ademhaling(Anapassanati) en ander methode uit de Tripitaka (de geschiften).


Onderwijs methode : Nieuwkomers worden voorzien van

instructie en indien nodige een vraaggesprek. Er zijn groeps zit- en loopmeditaties(zie dagschema).


Leraar : Ajhan Sanong Katapunyo, Abt (Thai; 56jaar)
Ajhan Sanong spreekt Engels; enkele monniken en nonnen spreken Engels en de Nederlandse monnik
kan, indien aanwezig, van dienst in het Nederlands.

Omschrijving : Het centrum beslaat 50 hectare land dichtbij de Chao Phraya Rivier.
Veel bomen en een vijver maken deze plaats tot een natuurschoon niet ver van
Bangkok.

Grootte : Het aantal monniken varieert van 100 tot 300. Het aantal novice van 10 tot 300 (wanneer schoolvakantie begint in April). Nonnen 30 en geordineerde lekenbeoefenaren van 40 tot 100

Accommodatie : Lekenbeoefenaars verblijven in hun eigen kamers of de slaap of meditatie zalen. Mannen en vrouwen verblijven zijn gescheiden.

Ordinatie : Men kan verzoeken om de ordinatie tot monnik of novice daarvoor moet men wel een bepaalde tijd als een geordineerde lekenbeoefenaar met acht geloften(Pak Kao) trainen.

Voedsel : Het voedsel wat geofferd wordt is goed van kwaliteit en gevarieerd(Thais voedsel). Om 9.30 wordt het geserveerd in een lopen buffet en er zijn sommige vegetarische schotels beschikbaar.(zie dagschema)

Informatie : Wat Sanghathan brengt u niets in rekening voor u verblijf maar donaties zijn natuurlijk van harte welkom om de tempel draaiende te houden.

  Regels en Condities voor verblijf in Wat Sanghathan

U bent van harte welkom in Wat Sanghathan!

1.      U kunt verblijven voor zeven dagen in Wat Sanghathan voor het beoefenen van meditatie en het bestuderen van de leringen van Boeddha. Als u na de eerste zeven dag door wilt gaan met u training dan kunt u toestemming vragen aan de eerbiedwaardige Ajhan Sanong Katapunyo of een monnik of een non die de leiding heeft.

2.      Wanneer u voor de eerste keer aankomt in Wat Sanghathan dan geeft u twee pasfoto's af en toont u uw pasport aan de inschrijfbalie.

3.      Bij uw volgende bezoek hoeft u alleen te tekenen bij aankomst.

4.      Gedurende uw retraite draagt u witte kleding. Deze kan aangeschaft worden in de winkel voor ongeveer tien gulden. (draag geen korte, doorschijnende of ontoepasselijke kleding in de tempel).

5.      Als u kiest voor ordinatie dan zou u op het tempel terrein moeten verblijven en laat alle andere activiteiten achter u. Breng geen mobile telefoon en bushert in de tempel.

6.      Wij accepteren geen mensen voor ordinatie die daar geld voor krijgen om dit te doen.

7.      Mensen die een misdaad hebben begaan tegen de wet van een land worden niet toegelaten voor ordinatie in wat Sanghathan.

8.      Breng geen waardevolle spullen zoals juwelen of een grote som geld naar de tempel. Als u dit toch doet en het zoek raakt dan is Wat Sanghathan op geen enkel manier aansprakelijk voor dat verlies.

9.      Voordat u start met retraite moet u de geloften afleggen bij een monnik.

10.  Mensen die verslaafd zijn aan drugs of alcohol worden niet toegelaten voor ordinatie. Het is niet toegestaan te roken op het tempel terrein.

11.  Het is u taak de recitatie, loop-en zitmeditaties te bezoeken. Na de meditatie zou u moeten terugkeren naar uw verblijf(Kutti). Als u voor een reden niet instaat bent de recitatie of meditatie niet kan bijwonen informeert hier over de monnik of non die de leiding heeft.

12.  Wij zouden de plaats waar we leven schoon moeten maken en houden. Gooi geen afval op de grond maar in de daarvoor aanwezige afvalbakken.

13.  A.U.B., houdt nobele stilte. (spreek alleen als het nodig is en doe dit bijvoorkeur met uw leraar).

14.  Het is niet toegestaan gasten in prive te ontvangen. Als u gasten hebt dan kunt u die in het eet verblijf ontvangen. Een geordineerde non zou niet met een man alleen moeten spreken maar zou op ze minst in gezelschap moeten zijn van een vrouw. Probeer de tempelregels te volgen en wees er voortdurend waakzaam op. Het is van het groot belang voor het ontwikkelen van de vier fundatie van volledige aandacht(Satapatthana).

15.  Toekomstvoorspellingen en andere vormen van zwarte magie zijn niet toegestaan op het tempel terrein.

16.  Als u iets met een monnik moet regelen ga daar dan als vrouw niet alleen heen maar in gezelschap van een ander persoon. Spreek tot een monnik met gevouwen handen voor uw borst en zit in een juiste positie.

17.  Als u buiten iets belangrijks moet doen informeert hiervoor de monnik of non die de leiding heeft en ga niet alleen.

18.  U zou 1 maaltijd moeten gebruiken per dag om 9.30 in de morgen. Wees aandachtig tijdens het ophalen en met het eten. Ga eerst zitten voor u eet of drinkt. Het is niet toegestaan melk of andere melk produkten te gebruiken na 12 uur 's middags.

19.  Het toetreden of uitreden doet u met een monnik of non die verantwoordelijk voor u is. Na uittreding zou u zich moeten omkleden in normale kleding en het voedsel moeten ophalen achter de geordineerde lekenbeoefenaren van het vrouwelijk geslacht.

 

Dagschema

04.00 A.M. :Ochtend recitatie tot 04.30 - daarna zitmeditatie

06.00 A.M. :Warme dranken zijn voorbereid in de keuken

07.30 A.M. :Loopmeditatie in "Lahn Dhamm", achter de Uposatha Hall "Kaew" (het zwarte Dhamma bebouw van glas met het grote Boeddha beeld van Wat Sanghathan die Luang Po Tho wordt genoemd)

09.30 A.M. :U haalt het eten op aan het lopen buffet. Monniken nemen het eerst van het geofferde voedsel dan volgen resp. novice, geordineerde leken van het mannelijk geslacht, nonnen, geordineerde leken van het vrouwelijk geslacht en dan de ongeordineerden. Monniken en nonnen gebruiken hun voedsel te samen in "Lahn Dhamm".

12.30 P.M.:Recitatie en meditatie in "Lahn Dhamm" tot 13.30.

15.30 P.M. :Iedereen zou moeten helpen met het schoonmaken van de kamers, badkamers en het gebied rond de verblijven.

16.30 P.M. :Loopmeditatie in "Lahn Dhamm".

17.30 P.M. :Na de loopmeditatie kunt u dranken gebruiken die voorbereid zijn in de keuken. Hierna hebt u tijd voor een douch en om wat uit te rusten.

19.00 P.M. :Avond recitatie

20.00 P.M. :Zitmeditatie in de Dhamma hal. Op elke Boeddha dag(wan Phra) en elke zaterdag worden er de hele nacht meditatie en Dhamma les gegeven in "Lahn Dhamm".

De acht geloften

1.      Het weerhouden van het doden van levende wezens.

2.      Het weerhouden van het nemen wat niet gegeven is.

3.      Het weerhouden van seksueel gedrag.

4.      Het weerhouden van het vertellen van leugens en het gebruiken van harde woorden.

5.      Het weerhouden van het drinken van alcohol en het gebruiken van drugs die leiden tot achteloosheid.

6.      Het weerhouden van eten na 12 uur 's middags.

7.      Het weerhouden van dansen, zingen, luisteren naar muziek, kijken naar shows, gebruiken van geuren en het verfaaien van het lichaam met parfum en cosmetica.

8.      Het weerhouden van het liggen op een hoog comfortabel matras en een luxueuze slaapplaats.