Dhamma cakkappavatana sutta

De rede over het voortbewegen van het wiel der wet.

(vertaling uit het Engels voor mijn moeder, Tan Kunayuto)  

Aldus heb ik gehoord: Eens verbleef de gezegende(Boeddha) in het Deer Park in Isipatana dichtbij Baranasi. Aldaar sprak de gezegende de groep van vijf Bhikkhus als volgt toe:

Bhikkhus, daar zijn deze twee extremen die niet behoren te worden gecultiveerd door zij die er voor gaan(monniken). Welke twee? Daar is de toewijding in het streven naar plezier van zintuigelijke genot, wat laag is, grof, ordinair, onnobel en schadelijk; en daar is de toewijding tot versterving, wat pijnlijk is, onnobel en schadelijk. De middenweg ontdekt door de volmaakte vermijdt beide extremen; het geeft visie, geeft kennis en leidt tot vrede, tot directe kennis(zelfervaring), tot verlichting, tot Nibbana.

 

En wat is de middenweg? Het is het achtvoudige pad, dat is gezegd: juist inzicht, juist denken, juist spreken, juist handelen, juist leven(onderhoud), juist streven, juiste aandacht en juiste concentratie. Dat is de middenweg ontdekt door de volmaakte, welke visie geeft, kennis geeft en leidt tot vrede, tot directe kennis, tot verlichting, tot Nibbana.

 

Er is de nobele waarheid van lijden: Geboorte is lijden, verouderen is lijden, ziekte is lijden, dood is lijden, zorgen en weeklachen, pijn, verdriet en wanhoop zijn lijden, verenigd met het ongewilde is lijden, gescheiden van het geliefde is lijden, niet krijgen wat men wilt is lijden, in kort, de vijf bronnen(fysieke vorm, gevoel, herinnering, denken en bewustzijn) van ervaring beinvloedt door gehechtheid zijn lijden.

 

Er is de nobele waarheid van de oorzaak van lijden. Het is verlangen, wat het bestaan vernieuwt en in beweging zet vergezelt met gehechtheid en begeerte, gehecht aan dit of dat; met andere woorden, verlangen naar zintuigelijk plezier, verlangen naar zijn en verlangen naar niet zijn.

 

Er is de nobele waarheid van de vrijheid van lijden: het is de complete verdwijning en ophouding, het opgeven, het afstand doen, loslaten en verwerpen van dat zelfde verlangen.

 

Er is de nobele waarheid van de weg die leidt naar bevrijding van lijden: Het is het achtvoudige pad, dat is gezegd: juist inzicht, juist denken, juist spreken, juist handelen, juist leven(onderhoud), juist streven, juiste aandacht en juiste concentratie.

 

Er is de nobele waarheid van lijden: dat was het inzicht, de kennis, het begrip, de visie, het licht dat in mij opkwam over zaken nooit eerder gehoord. Deze nobele waarheid moet doorgrond worden tot aan een volledig begrip van lijden dat was het inzicht, de kennis, het begrip, de visie, het licht dat in mij opkwam over zaken nog nooit eerder gehoord.

 

Er is de nobele waarheid van de oorzaak van lijden, dat was het inzicht, de kennis, het begrip, de visie, het licht dat in mij opkwam over zaken nog nooit eerder gehoord. Deze nobele waarheid moet doorgrond worden tot aan de uitbanning van de oorzaak van lijden: dat was het inzicht, de kennis, het begrip, de visie, het licht dat in mij opkwam over zaken nog nooit eerder gehoord. Deze nobele waarheid moet zijn doorgrond tot met de uitbanning van de oorzaak van lijden: dat was het inzicht, de kennis, het begrip, de visie, het licht dat in mij opkwam over zaken nog nooit eerder gehoord.

 

Er is de nobele waarheid van de bevrijding van lijden: dat was het inzicht, de kennis, het begrip, de visie, het licht dat in mij opkwam over zaken nog nooit eerder gehoord. Deze nobele waarheid moet doorgrond worden tot aan de realisatie van de bevrijding van lijden; dat was het inzicht, de kennis, het begrip, de visie, het licht dat in mij opkwam over zaken nog nooit eerder gehoord. Deze nobele waarheid moet zijn doorgrond tot met de realisatie van de bevrijding van lijden; dat was het inzicht, de kennis, het begrip, de visie, het licht dat in mij opkwam over zaken nog nooit eerder gehoord.

 

Er is de nobele waarheid van de weg die leidt tot bevrijding van lijden: dat was het inzicht, de kennis, het begrip, de visie, het licht dat in mij opkwam over zaken nog nooit eerder gehoord. Deze nobele waarheid moet doorgrond worden tot aan de handhaving van de weg die leidt tot bevrijding van lijden: dat was het inzicht, de kennis, het begrip, de visie, het licht dat opkwam in mij over zaken nog nooit eerder gehoord. Deze nobele waarheid moet zijn doorgrond tot met de handhaving van de weg die leidt tot bevrijding van lijden: dat was het inzicht, de kennis, het begrip, de visie, het licht dat opkwam in mij over zaken nog nooit eerder gehoord.

 

Zolang als mijn correcte kennis en visie in deze twaalf aspecten(vier nobele waarheden en het achtvoudige pad), in deze drie fasen(begrijpen, doorgronden en ervaren) van het doorgronden tot elk van de vier nobele waarheden, nog niet geheel zuiver was verklaarde ik niet de volledige verlichting te hebben ontdekt dat supriem is in de wereld met zijn goede geesten, met zijn slechte geesten, met zijn neutrale geesten in deze tijd met zijn monniken en geestgeleerden, mijn zijn vorsten en mensen(bezitsverhoudingen).

 

Maar zodra als mijn correcte kennis en visie in deze twaalf aspecten, in de drie fasen van elk van de vier nobele waarheden, geheel zuiver waren verklaarde ik de volledige verlichting te hebben ontdekt die supriem is in de wereld met zijn goede geesten, met zijn slechte geesten en met zijn neutrale geesten, in deze tijd met zijn monniken en geestgeleerden, met zijn vorsten en mensen. De kennis en visie was in mij: mijn hart is bevrijd en is onaantastbaar; dit is de laatste geboorte; daar is geen vernieuwing meer van het bestaan.

 

Nu, terwijl deze rede werd gehouden, de vlekkeloze, de onberispelijke visie van de Dhamma(onveranderlijke waarheid) kwam op in de eerbiedwaardige Kondanna dus: Al dat wat subject is van verschijning is subject van bevrijding.

 

En wanneer het wiel der wet in beweging was gezet door de gezegende, de aardgeesten huilden uit: In Benares, in het Deer Park in Isipatana, een volmaakte, volleerd en volledig verlicht had het onmeetbare wiel der wet in beweging gezet welke niet gestopt kan worden door een monnik of een geestgeleerde of een goede geest of een slechte geest, of een neutrale geest, of iemand in de wereld. En hoorbaar huilden de goede aardgeesten, de goede geesten van de vierkoningshemel huilden uit; In Benares… de goede geesten van Tavalimsa(33).. de goede geesten van Tusita(de tevredene)… de goede geesten van Yama(degenen die gekomen zijn tot zaligheid)… de goede geesten van Nimmanatati(degenen die genieten van hun geestelijke creatie)… de goede geesten Paranimmitavasavatti(degenen die macht hebben over andermans geestelijke creatie)… de goede geesten van Brahma's Retinue huilden uit: In Benaresi, in het Deer Park in Isipatana, een volmaakte, volleerd en volledig verlicht had het onmeetbare wiel der wet in beweging gezet die niet gestopt kan worden door een monnik of een geestgeleerde, of een goede geest, of een slechte geest, of een neutrale geest, of iemand in de wereld.

 

Zo in de minuut, op dat moment, opdat ogenblik, het nieuws reisde recht op naar de godenwereld. En het tienduizendvoudige wereld systeem schokte en beefde en trilde terwijl een groot onmetelijk licht, het overtrof de praal der goden, verscheen in de wereld.

 

Dan de gezegende verklaarde: Kondanna weet, Kondanna weet, en dat is hoe de eerbiedwaardige de gekoppelde naam verkreeg, AnnaKodanna, Kondanna die weet."

 

Hier eindigt de rede over het voortbewegen van het wiel der wet.