โรค -โลก สมัยใหม่

 

                                ปัญหาทุกวันนี้มีอยู่ตลอดเวลา เราจะได้ยินข่าวคราวของเรื่องความสมัยใหม่หรือเรื่องทันสมัย ปัญหาทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องของโบราณ หรือว่าเรื่องล้าสมัยที่มาทำให้ปัญหาสังคมเดือดร้อนทุกวันนี้ปัญหาสังคมที่เดือดร้อนเพราะความเจริญก้าวหน้าความพัฒนาไปไกลเกินกว่าความสงบและศีลธรรม เราจะเห็นว่าทุกวันนี้ปัญหาก็คือความเจริญยุคพัฒนา เจริญมากเกินไป

                                เราจะได้ยินข่าวว่ามีอะไรมาแปลกๆ เช่น ข่าวโรคเอดส์ โรคเอดส์นี้ก็เป็นโรคสมัยใหม่ เป็นโรคที่ไม่มีใครเคยพบเห็น โรคสมัยเก่าก็มีแต่โรคปวดท้อง ปวดหัว เป็นโรคปอด เป็นโรคไต โรคตับ อะไรอย่างนั้น นั่นก็คือโรคสมัยเก่าซึ่งเป็นกันมานาน แต่โรคสมัยใหม่นี้เป็นโรคทันสมัย โรคก้าวหน้า ยุคเจริญของคนซึ่งกำลังวิ่งหาความเจริญต้องการความสมัยใหม่ แม้แต่โรคมันก็วิวัฒนาการมาแบบสมัยใหม่ ซึ่งหมอก็จนปัญญา ที่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาแก้เหมือนกัน หยูกยาอะไรก็แก้ไม่ทันแก้ไม่ได้ ถ้าผู้ใดเป็นโรคเอดส์ก็มีหวังตายอย่างเดียว แพร่เชื้อก็แพร่ง่ายโดยการติดเชื้อกันทางร่างกาย เช่น ทางเลือด หรือทางการสมสู่ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้ติดเชื้อ

                                เราจะเห็นว่าโรคนี้ทำไมถึงเป็นโรคของการผิดศีล ผิดธรรม มาจากคนไม่มีศีล ผิดศีลข้อกาเมฯ (กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย) ก็จะมีโรคนี้เข้ามาแทรกซ้อน เราก็จะเห็นเลยว่านี่แหละพวกกรรม กรรมที่ให้ผลกับคนที่ไม่มีศีลธรรม บางทีชาตินี้อาจจะมีศีลธรรมแต่ว่าอดีตอาจจะไร้ศีลธรรม เรื่องศีลข้อกาเมฯ คนที่เป็นโรคเอดส์นี้เป็นกรรมของคนผิดศีลข้อกาเมฯ ที่เคยทำผิดประเวณีมาในปัจจุบันนี้ก็ดีหรือในอดีตก็ดี

                                คนเราต้องการความเจริญต้องการความสมัยใหม่ แต่โรคมันก็สมัยใหม่ทันกับยุคเราเหมือนกัน ซึ่งหมอก็ไม่สามารถจะหายาอะไรมาแก้ได้ เพราะว่าโรคมันสมัยใหม่เกินไป เจริญเกินไป มันเจริญก้าวหน้ากว่าวิทยาการ หรือวิทยาการของหมอไม่สามารถที่จะเรียนรู้ให้เท่าทันโรค หรือไม่สามารถจะกำจัดโรคอันนี้ให้หมดไปได้ ไม่สามารถจะฆ่าเชื่อโรคนี้ให้ตายได้ ที่จริงโรคมะเร็งก็เป็นโรคก้าวหน้าอยู่แล้ว แต่โรคเอดส์ยังร้ายกว่าโรคมะเร็งอีก ทำให้คนขวัญเสียกัน อย่างเช่นครูบาอาจารย์หมอต่างๆ ที่มาจากต่างประเทศ มา บรรยายตามโรงเรียนตามสถาบันต่างๆ เรื่องการขยายแพร่พันธุ์โรคเอดส์ มันวิวัฒนาการได้เร็วและก็อันตรายมันจะสืบเนื่องมาจากทางเข็มฉีดยา ฉีดจากคนที่เป็นโรคเอสด์แล้วไปฉีดอีกคนหนึ่งสามารถทำให้ติดโรคเอสด์ได้ จากการใช้น้ำร่วมกันอะไรอย่างนี้ ตามแม่น้ำลำคลองก็สามารถที่จะแพร่เชื่อโรคเอดส์ไปได้ อันนี้คนเราก็เกิดความกลัวกันขึ้นมา

                                นี่เพราะอะไร..? นี่แหละเพราะคนเราขาดการประพฤติปฏิบัติศีลธรรม ก็เกิดความขลาดกลัวขึ้นมาไม่เชื่อเรื่องกฎของกรรม ถ้าเราเชื่อกฎของกรรมแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรม ยุคสมัยนี้คนมีบาปมีกรรมมาก คนที่ทำบาปกรรมมาแต่อดีตก็มามีอายุสั้นมีโรคร้ายแรงไม่สามารถจะรักษาได้ มีความโลภมาก มีความโกรธมากมีความหลงตัวตนมาก โรคมันก็ร้ายแรงมากญาติโยมจะเห็นเลยว่ามันน่ากลัวแค่ไหนเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็มีรังของโรคอยู่ในกายของเราถึงจะกลัวอย่างไรก็หนีโรคไม่พ้น ทั้งโรคภายในโรคภายนอก

                                ฉะนั้นจึงว่าทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากโรคทั้งภายในและภายนอกได้ เราก็ต้องปฏิบัติเข้าถึงนิพพานคือความดับทุกข์อย่างเดียวจึงจะพ้นโรคภายในภายนอก ไม่ทำให้เรามาเกิดอีก เจ็บอีก แก่อีก ตายอีก คนเรากำลังแสวงหาความเจริญ โรคมันก็ให้ความเจริญแก่เราโดยที่เราไม่คาดคิด ที่จริงต้องการได้ความสุขไม่อยากได้ความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครต้องการ ถ้าเจริญต้องเจริญในส่วนที่ถูกต้อง แต่นี่เห็นเลยว่ามาคู่กัน สุขทุกข์มาคู่กัน จึงว่ามันแยกกันไม่ได้มันหนีกันไม่พ้นถ้าตราบใดที่ยังมีสังขาร มีวิญญาณมีนาม-รูปอยู่ ก็ย่อมกระทบสัมผัสรับกับสิ่งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น

                                เรื่องโรคสมัยใหม่ก็วิวัฒนาการก้าวหน้าขยายตัวของมัน

ไม่อยู่แค่นี้หรอกโรคเอดส์ ต่อไปจะมีสมัยใหม่กว่าเอดส์อีก เขาเคยบอกว่า มะเร็งเป็นโรคสมัยใหม่ซึ่งรักษาไม่หาย อาตมาเคยบอกว่า                                            มะเร็งยัง? สักวันหนึ่งโรคที่ร้ายแรงกว่ามะเร็งต้องมีอีกคอยดูต่อไป...Ž ซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคาดคิด โรคมะเร็งว่าร้ายแรงหมอรักษาไม่หายแล้ว แต่โรคเอดส์มันร้ายแรงกว่านั้นอีก ทำให้หมอจนปัญญา ยังค้นคว้าหาทางป้องกันและรักษากันไม่ได้ ต่อไปมันจะต้องมีโรคที่เหนือกว่าเอดส์อีก

                                นี่แหละคนเราอยากได้ความเจริญ เข้าวัดถือศีลฟังธรรมกลัวจะล้าสมัย ถือศีลอุโบสถ์กลัวจะคล่ำคลึ แต่หารู้ไม่ว่าคนเราถ้ามีศีลธรรม มันจะมีโรคพวกนี้ขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าคนไม่สำส่อนผิดเพศหญิงเพศชาย ไม่เป็นคนสำส่อนแล้ว เป็นคนมีศีลธรรมแล้ว โรคนี้ก็ไม่เกิดขึ้น ไม่ต้องไปผวามาหวาดกลัวกัน ก็เพราะคนเราไร้ศีลธรรมซิ...จึงได้เกิดโรคทันสมัยขึ้นมา โรคก้าวหน้าขึ้นมา โรคของยุควิทยาศาสตร์ เรียกว่าเชื้อมันด้าน

                                เหมือนมาลาเรีย สมัยก่อนกินยาคิวนิลก็หาย สมัยนี้กินยาคิวนิลไม่หายแล้วต้องหายาหลายๆ ชนิดมารักษา เขาบอกว่าเชื้อมันดื้อยา มาลาเรียมีหลายชนิดมันดื้อยา สมัยก่อนยาอย่างเดียวก็หายได้ แม้แต่โรคมันยังรู้จักดื้อยารู้จักหลบรู้จักหลีก มันก็ก้าวหน้าเหนือยาเหนือหมอเหมือนกัน

                                เราจะเห็นในข่าวคราวต่างๆ โรคของยุคความเจริญ เช่นเครื่องบินตก เราจะเห็นเลยว่าเพราะความเจริญก็ทำให้คนเราตายง่าย ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้กันไม่ได้ วิวัฒนาการก้าวหน้าเป็นอย่างนี้ บางคนก็มาดูถูกว่าคนธัมมะ ธัมโม ทำให้โลกไม่ก้าวหน้า แต่หารู้ไม่ว่าความก้าวหน้าบางอย่างก็ก้าวหน้าไปสู่ความมีทุกข์เหมือนกัน เหมือนอย่างต่างประเทศดูซิ..! เอาความเจริญมาฆ่ากัน อย่างอีรัก อิหร่าน ประเทศต่างๆ มีอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี่ก้าวหน้าก็เอาความฉลาดเอาความเจริญพวกนี้มาฆ่ากัน เมื่อเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ ดูโทรทัศน์ก็จะเห็นเลยว่าบ้านเมืองนอกๆ บ้านเรานี้เกิดความเจริญเกินไป ค้นคว้าอะไรๆ ขึ้นมาได้ก็เอามาทดลองกัน เอามาเข่นฆ่ากัน ก็จะเห็นเลยว่าความเจริญนี้คือหายนะเหมือนกัน

                                ความเจริญ..ถ้าเจริญแต่วัตถุแต่ศีลธรรมไม่ไปด้วยก็หายนะไปสู่ทางหายนะ เหมือนคนขับเร็ว..ถนนดีขับรถเร็วเกิดความประมาทขึ้นมาก็เกิดชนเกิดคว่ำเกิดแฉลบไปได้ อันตรายเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าความเจริญนั้นจะไปสู่สันติสุข เราจะเห็นเลยว่าปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็เกิดจากความเจริญก้าวหน้าของโลกเหมือนกัน การที่มนุษย์ต้องการก้าวหน้าวิวัฒนาการเกินกว่าศีลธรรม

                                ฉะนั้นการพัฒนาอะไรก็ต้องพัฒนาจิตใจไปด้วย ไม่ใช่ว่าจะให้เจริญแต่ทางด้านวัตถุอย่างเดียว แล้วก็แก้กันไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้ เราจะเห็นเลยว่าโรคเอดส์นั้นมันบอกเลยว่าคนไม่มีศีล คนไร้ศีลธรรม จึงได้เป็นบ่อเกิดของโรคนี้และก็จะรับเชื้อโรคนี้ได้โดยไม่มีศีลธรรมนั่นเอง แต่ถ้าเราป้องกันด้วยการถือศีลถือธรรมแล้ว โลกนี้ก็เจริญด้วยความสุขสงบไม่เดือดร้อน เพราะทุกคนไม่ไร้ศีลธรรม..