หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เกิดเมื่อวันที่ 5เมษายน 2487 ที่ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายเอม และนางแม้น โพธิสุวรรณ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 8 คน อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ.2507 ณ วัดดอนไร่ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พบหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก จึงได้ถวายตัว เป็นลูกศิษย์ เข้าห้องกรรมฐานอยู่ที่ป่าช้าวัดหนองไผ่ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเวลา 3 ปี ออกจากห้องแล้วเที่ยว หาที่วิเวก อยู่ที่เขาถ้ำหมี จังหวัดสุพรรณบุรี และที่ถ้ำกะเปาะ จังหวัดชุมพร และที่ป่าช้าวัดหนองบัว จังหวัดประจวบฯ

พ.ศ.2517 ได้เดินทางไปกราบหลวงปู่สงฆ์ พรหทสโร ที่วัดอาวุธ ปรารภถึงสถานที่ปฎิบัติธรรม เห้นว่าวัดร้างกลางสวน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีพระพุทธรูปใหญ่เป็นพระประธานเป็นสัปปายะอันหาได้ยาก ในบริเวณใกล้เมืองหลวง จึงบูรณะและขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ตั้งเป็นวัดสังฆทาน ในปี พ.ศ.2522